เกี่ยวกับเรา

 

ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป จากประสบการณ์ที่ประกอบธุรกิจก่อสร้างมากว่า 30 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบและก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรตามความ ต้องการของลูกค้า ด้วยทีมวิศวกร สถาปนิก และผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

ปัจจุบัน ชาญ เอ็มอาร์ กร๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรดดยขยายฐานการผลิตและลงทุน ในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิตนวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามืออาชีพ ทำให้สินค้าและบริการของเราได้มาตรฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา

ด้วยปรัชญาการดำเนินงานดดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์และความจริงใจในการให้บริการ
จึงทำให้ ชาญ เอ็ม อาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรามีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคตและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าผู้มีพระคุณ ทุกๆท่าน เฉกเช่นที่ผ่านมา

Visitors: 49,479